Bejelentés


Banki tanfolyamok Ahol a bankosok és közvetítők is tanulnak


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

FIGYELEM !!!!!!

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításról szóló 2009. évi CL. tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII tv. (Hpt.) ügynökökre vonatkozó szabályait is jelentősen megváltoztatta.

Ez a törvény újraszabályozza az Ön finanszírozási ügynöki tevékenységének feltételeit. Annak ellenére, hogy a törvény már 2010. január 01-től elvárásokat tartalmaz, igen későn, 2009. december 23-án került kihirdetésre.

A jelen ajánlatunkkal segíteni szeretnék abban, hogy Ön időben felkészülhessen a jogszabály előírásaira, illetve a 2010. január 01-el hatályos követelményeket teljesíteni tudja.

Szakmai követelmények, amelyeknek legkésőbb 2011. január 01-ig kell megfelelni:

Az Ügynök cég vezető állású személye - ideértve az egyéni vállalkozót is:


• Büntetlen előéletű,


• Legalább 3 év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik,
Szakmai gyakorlatként pénzügyi intézménynél, közvetítőnél tisztségviselőként, vagy
pénzügyi szolgáltatási, közvetítői szakterületen alkalmazottként, egyéni
vállalkozóként, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött
gyakorlat vehető figyelembe. Külföldön szerzett szakmai gyakorlat akkor vehető
figyelembe, ha megszerzésére pénzügyi intézménynek, illetve közvetítőnek
megfeleltethető intézménynél került sor.

A vezető állású és valamennyi hitelközvetítéssel foglalkozó személy megfelel a 219/D. § szerinti szakmai követelményeknek:
„219/D. § (1) A közvetítővel – e tevékenységi körében – munkaviszonyban,
megbízási viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban csak
olyan természetes személy lehet, aki
a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel [lásd.. Hpt. 68. § (3) bekezdés], vagy
b) középfokú végzettséggel és
ba) szakképesített bankreferensi szakképesítéssel,
bb) banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,
bc) befektetési tanácsadói szakképesítéssel,
bd) Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai oklevelével,
be) a ba)–bd) pontokban foglaltakkal egyenértékő szakképesítéssel, vagy
bf) külön jogszabályban meghatározott, a Felügyelet által kiadott közvetítői
hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítványával rendelkezik.

 

 
Üzenőfal


Név:

Üzenet:Hírek


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!